English Deutch

 

Produkty a služby

Přehled zajišťovaných činností

Vlastní firmou:

 • dodávka a montáž potrubních systémů s různými stupni tlaku z materiálu tř. 11, 12, 15 a 17, pozinku, skla, mědi a plastů
 • dodávka a montáž strojního zařízení
 • výroba a montáž ocel. konstrukcí stavebních a technologických
 • výroba, montáž a komplexní rekonstrukce potrubních mostů
 • dodávka a montáž nádrží, zásobníků z materiálu tř. 11, 17
 • opravy, rekonstrukce a revize strojů a zařízení
 • servisní činnost dodaného zařízení
 • opravy a odstávky průmyslových zařízení
 • demontáže ocelových konstrukcí, strojního zařízení a potrubních rozvodů do šrotu nebo k dalšímu použití
 • kompletace a inženýring v investiční výstavbě

V součinnosti se subdodavateli:

 • stavební práce
 • lešení
 • povrchové úpravy - nátěry, zinkování, galvanizace
 • tepelné, chladové a zvukové izolace, včetně dodávky materiálu
 • elektro
 • měření a regulace
 • vzduchotechnika
 • projekční práce
 • montážní mechanismy

Garance

Standardní garance na služby a dodávky je minimálně 24 měsíců. Delší záruční lhůty na konkrétní obchodní případy jsou se zákazníky dojednávány při uzavírání jednotlivých smluv. Společnost jako zhotovitel uvedený ve Smlouvách o dílo zaručuje, že dílo a služby poskytnuté dle smlouvy budou prováděny odborně, na vysoké úrovni a že odpovídají příslušným zákonům a předpisům, vyhláškám a normám platným v době realizace díla.

Naše společnost je držitelem těchto certifikátů a oprávnění:

 
 
Copyright © 2006 Holuša montáže s.r.o.
Created by MENEADESIGN